PROFIL PELABUHAN WAIPIRIT

Tampak Atas Pelabuhan Waipirit

Lintasan Yang Dilayani

Lintasan Komersil Dalam Provinsi dengan rute Waipirit-Hunimua dengan Jarak 11.5 Mile

Kapal yang Beroperasi

  • Kmp. Terubuk,
  • Kmp. Inelika,   
  • Kmp. Tanjung Koako,
  • Kmp. Roka Tenda
  • Kmp. Dolosi

Lokasi Pelabuhan Waipirit